MATIČNI SOK OD ARONIJE I DRIJENKA 

 

 

   

   

  UDIO VOĆA: 20% DRIJENKA

                           80% ARONIJE

  KOLIČINA: 0,5 litara

   

   CIJENA: 50,00 HRK